Aktér 12 – 2011

Šetření bylo dílčím úkolem interdisciplinárního projektu „Rozvoj české společnosti v Evropské unii: výzvy a rizika“ (2005-2010, prodlouženo do 2011) s názvem „Aktéři, rizika a důvěra ve společnosti“. Dílčí projekt byl zaštiťován Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy, konkrétně Katedrou sociologie a Katedrou etnologie. Šetření bylo dílčím úkolem interdisciplinárního projektu „Rozvoj české společnosti v Evropské unii: výzvy a rizika“ (2005-2010, prodlouženo do 2011) s názvem „Aktéři, rizika a důvěra ve společnosti“. Dílčí projekt byl zaštiťován Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy, konkrétně Katedrou sociologie a Katedrou etnologie.

 

Předmětem projektu byl výzkum bezpečnostních a podnikatelských rizik a důvěry, organizačního chování a kulturní diverzity na podkladě teorií rizikové společnosti a modernizace, a to v souvislosti se vstupem ČR do EU a s reakcí české společnosti na tuto skutečnost.

Cílem výzkumu bylo vytvoření relativně komplexního pohledu na rizika společenského vývoje v první dekádě nového století, kdy se důležitými staly otázky začleňování občanů do nových soustav sociálních vztahů na úrovni nadnárodní i regionální. Jelikož nelze odhlížet od kvality paralelně probíhajících socializačních a hodnototvorných procesů (fungování rodiny, školství, rodiny, institucí), zahrnuje výzkum také otázky související s „mikroklimatem“ (interpersonální vztahy, pracoviště, podnik) i s komunitou.

Více informací na: http://www.fsv.cuni.cz/FSVTEMP-420.html

Specifický popis datového souboru II – kde jsou informace relevantní z hlediska digitální gramotnosti (které otázky nebo úseky dat)

Ot 38 – frekvence užívání Internetu, uživatel I/O, kulturní kapitál

Ot 39 – sebehodnocení digitální gramotnosti

a) obecné hodnocení

b) informační digitální dovednosti formální

c) informační digitální dovednosti formální

d) centralita Internetu v životě respondenta – work

e) centralita Internetu v životě respondenta – každodennost/volný čas

f) informační digitální dovednosti operační – bezpečnost

g) centralita Internetu v životě respondenta – motivační složka (subjektivní relevance)

h) inovativnost

i) informační digitální dovednosti substanciální

j) centralita Internetu v životě respondenta – sebeexprese, identita, online aktivita

ot 40 – zkušenost s užíváním Internetu

ot 41 – dimenze digitálních dovedností – subjektivní dostatečnostot

ot 42 – hodnocení dopadu internetu na vlastní sociální pozici

ot 43 – online engagement

Související texty

http://www.fsv.cuni.cz/FSVTEMP-420.html

Materiály ke stažení

  • 2011_Akter_data.sav|https://fdvcz.sharepoint.com/:u:/s/digi/portal/EdSXHYR7KRxErsBzuMDFV3gBBJV_ERjsRAUiV1dpwXJqPg
  • 2011_Akter_dotaznik.doc|https://fdvcz.sharepoint.com/:w:/s/digi/portal/EQTlcY4_-otDmbwaCb7xYv8BEKA53z_1amFjLHEtxJLUCw
  • 2011_Akter_prezentaceBogotá.pdf|https://fdvcz.sharepoint.com/:b:/s/digi/portal/EaCL-Io5EGtBsuS5-a17ABEB932lVfOzPuxhwxbjzEMVIw
  • 2011_Akter_sheet.docx|https://fdvcz.sharepoint.com/:w:/s/digi/portal/EfLl1UBwDJhLl468Jj1kMqwBCkMpCmH6484DFo_PbsL4ig
  • 2011_Akter.zip|https://fdvcz.sharepoint.com/:u:/s/digi/portal/Ec11kkmROpFOrVSAnU34_RIBxbQYJJp0DmwG94KhxXkl4Q