Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií

Studie ověřila schopnosti dospělých používat IT, nástroje k získání, zpracování vyhodnocení a analýze informací za účelem dosažení konkrétního cíle. Šlo zejména o testy čtenářské a numerické gramotnosti a dovednosti řešit problémy v prostředí informačních technologií. Administrace byla vedena vyškolenými tazateli prostřednictvím počítače s alternativou písemného testu.

Řešení problémů v prostředí informačních technologií je definováno jako „používání digitálních technologií, komunikačních nástrojů a sítí potřebných k získávání a vyhodnocování informací, ke komunikaci s ostatními a k řešení praktických úloh“. Jedná se o úlohy z oblasti pracovní, osobní, občanské.

K řešení takových problémů je potřebný průnik informační gramotnosti a kognitivních znalostí.

Související texty
http://www.oecd.org/skills/piaac/publicdataandanalysis/
http://www.oecd.org/skills/piaac/publicdataandanalysis/http://www.piaac.cz/attach/PIAAC_CR.zip“>http://www.piaac.cz/attach/PIAAC_CR.zip

Metadata
http://www.piaac.cz/attach/vysledky/PIAAC_hlavni_zjisteni_vyzkumu.doc
http://www.piaac.cz/attach/vysledky/PIAAC_hlavni_zjisteni_vyzkumu.doc

Materiály ke stažení

Děkujeme za vaše sdílení.
Facebook
Twitter