EU Kids Online

Toto šetření bylo zacílené na děti 9-16 let z 25 zemí EU, které používaly internet v průběhu roku 2010, společně s jedním z rodičů, proběhlo v rámci projektu EC Safer Internet Programme Contract SIP-KEP-321803, cílem bylo zjistit informace o používání internetu dětmi a rodiči z 25 zemí EU.

Výzkum se zaměřil na zkušenosti dětí s internetem, porovnání podle věku, pohlaví a socioekonomického statusu, dále na vnímání rizik spojených s používáním internetu, a to z pohledu dětí i rodičů.

Specifický popis datového souboru – kde jsou informace relevantní z hlediska digitální gramotnosti (které otázky nebo úseky dat).

Dotazník pro rodiče:

Ot. 215-217 – využívání internetu rodičem

Ot. 218 – schopnost využití internetu rodičem – sebehodnocení

Ot. 219 – využití internetu dítětem

Ot. 220 – 227 – spolupráce rodiče a dítěte při využívání internetu, rodičovská kontrola, bezpečné používání internetu

Ot. 233-234 – vypořádání se s rizikovou komunikací

Ot. 238, 239 – způsob získávání informací a poradenství týkající se internetu

Dotazník pro děti:

Ot. 307-318- činnosti na internetu

Ot. 319-321- hodnocení svých schopností pracovat s internetem a schopností rodičů

Ot. 325-335- spolupráce dětí a rodičů při využívání internetu z pohledu dětí

Ot. 336-337 – spolupráce s vrstevníky při využívání internetu

Ot. 338 – spolupráce s učiteli

Ot. 339 – zdroje informací o využívání internetu

Související texty
http://www.lse.ac.uk/media@lse/research/EUKidsOnline/EU%20Kids%20Online%20reports.aspx“>http://www.lse.ac.uk/media@lse/research/EUKidsOnline/EU%20Kids%20Online%20reports.aspx
Metadata
http://doc.ukdataservice.ac.uk/doc/6885/mrdoc/pdf/6885_reports.pdf“>http://doc.ukdataservice.ac.uk/doc/6885/mrdoc/pdf/6885_reports.pdf

Materiály ke stažení

Děkujeme za vaše sdílení.
Facebook
Twitter