ICT Kompetence učitelů

Toto šetření je zacílené na učitele, kteří absolvovali kurzy pořádané akreditovanými školícími středisky SIPVZ.

Šetření sleduje vliv informačních technologií a vzdělávání v moderní informační společnosti se zaměřením na pedagogické pracovníky a hodnotí realizované vzdělávací akce.

Dokument se části snaží analyzovat problematiku ICT kompetencí učitelů v šíři kontextu, který problematiku kompetencí učitelů (ale samozřejmě i s odkazem na kompetence žáku) reflektuje do národních kurikul, reforem školských vzdělávacích soustav a zejm. modelu přístupu k osvojování a dalších rozvíjení ICT kompetencí učitelů.

Informační společnost, jejíž dimenze prostupují všemi oblastmi lidského konání, má své konsekvence vyvolané signifikantními změnami a transformací společnosti i ve vzdělávání, a tudíž i v práci učitele. Jinými slovy, prostorem, ve kterém k reformám vzdělávaní dochází, je právě aktuálně prostředí informační společnosti.

Související texty
https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/10997
https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/10997

Materiály ke stažení

Děkujeme za vaše sdílení.
Facebook
Twitter