Informační gramotnost VŠ studentů

Projekt pilotního průzkumu byl připraven a realizován s podporou Asociace knihoven vysokých škol v ČR v letech 2004 a 2005. Autory a realizátory průzkumu byli členové komise IVIG, knihovníci vysokoškolských knihoven a sociolog. Průzkum byl proveden celkem v knihovnách 8 vysokých škol. Záměrem projektu bylo zjištění stavu informační gramotnosti vysokoškolských studentů, mezer, podmínek a příležitostí ke změně v informačním vzdělávání. Úspěšnost dosáhla 55%. Byly specifikovány požadavky a motivace studentů v oblasti práce s IT.

Zajímavosti:

úroveň IG ovlivňuje:
 délka studia
 absolvování kurzu IG
 frekvence využívání knihovny
 úroveň ICT zvyšuje úroveň ostatních složek IG
 subjektivní hodnocení důležitosti IG
 JG souvisí s DG a LG
 obor ovlivňuje NG

Další informace získáte v externím odkazu.

Související texty

Informační gramotnost VŠ studentů

Informační gramotnost VŠ studentů

Materiály ke stažení

Děkujeme za vaše sdílení.
Facebook
Twitter