Informační gramotnost

Cílem projektu bylo získat spolehlivá data, vymezit pojem `počítačová gramotnost` a změřit nikoli pouze penetraci technologií, ale skutečnou současnou úroveň schopnosti využívat informační a komunikační technologie (ICT) v České republice.

Průzkum se zabýval mírou počítačové gramotnosti, oblastmi počítačové gramotnosti (co do ní vlastně spadá), způsobem, jak populace získává počítačové dovednosti, porovnání dle věku i z hlediska profesí.

Za informačně gramotného jedince (podle tohoto průzkumu) lze považovat toho, kdo je schopen vyhledat a zpracovat informace za použití obvyklého počítačového vybavení a je dále schopen orientovat se v různých oblastech práce s počítačem a efektivně jej využívat. Sledoval se i tzv. potenciál počítačové gramotnosti (lidé dobří pouze v jedné oblasti ale celkově nedosáhli počítačové gramotnosti).

Související texty
https://ikaros.cz/vyzkum-mi-cr-a-stemmark
https://ikaros.cz/vyzkum-mi-cr-a-stemmark
http://ekonomika.idnes.cz/tretina-cechu-neumi-s-pocitacem-zjistil-pruzkum-fut-/ekonomika.aspx?c=A050825_144808_ekonomika_ven
http://ekonomika.idnes.cz/tretina-cechu-neumi-s-pocitacem-zjistil-pruzkum-fut-/ekonomika.aspx?c=A050825_144808_ekonomika_ven

Materiály ke stažení

Děkujeme za vaše sdílení.
Facebook
Twitter