Klíčové schopnosti pro celoživotní učení

Doporučení evropského parlamentu a rady ze dne 18. prosince 2006 o klíčových schopnostech pro celoživotní učení, které zahrnuje i schopnost práce s digitálními technologiemi. Obsahuje přehled doporučení s ohledem na celoživotní vzdělávání a jeho příloha stanovuje klíčové schopnosti.

Referenční rámec zahrnuje osm klíčových schopností:

1. komunikace v mateřském jazyce
2. komunikace v cizích jazycích
3. matematická schopnost a základní schopnosti v oblasti vědy a technologií
4. schopnost práce s digitálními technologiemi
5. schopnost učit se
6. sociální a občanské schopnosti
7. smysl pro iniciativu a podnikavost
8. kulturní povědomí a vyjádření.

Související texty
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:CS:PDF

Materiály ke stažení

Děkujeme za vaše sdílení.
Facebook
Twitter