Klíčové schopnosti pro celoživotní učení

Doporučení evropského parlamentu a rady ze dne 18. prosince 2006 o klíčových schopnostech pro celoživotní učení, které zahrnuje i schopnost práce s digitálními technologiemi. Obsahuje přehled doporučení s ohledem na celoživotní vzdělávání a jeho příloha stanovuje klíčové schopnosti.

Referenční rámec zahrnuje osm klíčových schopností:

1. komunikace v mateřském jazyce

2. komunikace v cizích jazycích

3. matematická schopnost a základní schopnosti v oblasti vědy a technologií

4. schopnost práce s digitálními technologiemi

5. schopnost učit se

6. sociální a občanské schopnosti

7. smysl pro iniciativu a podnikavost a

8. kulturní povědomí a vyjádření.

Související texty

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:CS:PDF

Materiály ke stažení