Mezinárodní výzkum dospělých – PIAAC 2013

Mezinárodní výzkum dospělých – PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) je zaměřen na hodnocení úrovně základních dovedností potřebných pro úspěch v běžném životě i na pracovním trhu u dospělých ve věku 16 –65 let a mapuje rovněž využití těchto dovedností v každodenním osobním i pracovním životě.

U respondentů byly zjišťovány matematické (numerické) a čtenářské dovednosti a dovednosti řešit problémy v prostředí informačních technologií. Jedna z oblastí testování se týkala dovedností řešit problémy v prostředí informačních technologií, což zahrnovalo práci s běžnými počítačovými aplikacemi, jako je elektronická pošta, vyhledávače, kalkulátory či programy na zpracování textu. V této oblasti byla hodnocena dovednost získávat, vyhodnocovat a zpracovávat informace, přičemž pozornost byla věnována jak kognitivním dovednostem, tak zběhlosti v práci v počítačovém prostředí.

Specifický popis datového souboru II – kde jsou informace relevantní z hlediska digitální gramotnosti (které otázky nebo úseky dat)

Doprovodný dotazník:

G_R05, – využití počítače při práci – kancelářské programy, programovací jazyky, internetové diskuze

G_Q06 – potřebná úroveň znalostí práce s počítačem pro výkon současné práce

G_Q07 – sebehodnocení práce s počítačem

G_Q08 – nezískání místa z důvodů nedostatečné počítačové gramotnosti

H_Q04 – použití počítače v každodenním životě

H_R05 – použití počítače/internetu mimo práci

Související texty

http://www.piaac.cz/vystupy_prezentace
Související texty
http://www.piaac.cz/attach/vysledky/PIAAC_hlavni_zjisteni.pdf

Materiály ke stažení