Šetření akreditovaných i neakreditovaných vzdělávacích programů za rok 2013

Sběr dat probíhal 8 týdnů v období od 17. 2. – 14. 4. 2014. Šetření bylo dvoukolové. První kolo proběhlo v pevném termínu od 17. 2. – 10. 3. 2014. Následně byli osloveni ti, kteří nereagovali na první výzvu (nezaregistrovali se k vyplňování dotazníku přihlášením do webové aplikace) a ti, kteří z jakýchkoli důvodů nedokončili vyplnění dotazníku úspěšným odesláním dat. V roce 2013 bylo šetření rovněž dvoukolové a trvalo shodně 8 týdnů v období od 23. 9. – 15. 11. 2013. V roce 2014 dotazník vyplnilo celkově 1 682 subjektů, tedy 49,91 % z počtu subjektů, které byly zahrnuty do šetření. Vzdělávací programy jsou tříděny podle Isced 97, získaná data tak neposkytují podrobnější informace o dovednostech, které jsou v kurzech získávány.

Související texty
http://www.msmt.cz/file/33908_1_1/
http://www.msmt.cz/file/33908_1_1/

Materiály ke stažení

Děkujeme za vaše sdílení.
Facebook
Twitter