Využívání ICT v organizacích veřejné správy

Cílem šetření o využívání informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě je zjistit přístup a vybavenost orgánů veřejné správy informačními a komunikačními technologiemi a způsob využívání těchto moderních technologií ve vztahu k občanům a firmám.

Dotazník je složen ze dvou částí, první se zaměřuje na přístup k internetu a s ním spojená bezpečnostní opatření organizací VS, jejich webové stránky a služby poskytované občanům. Druhá část je zaměřena na lidské zdroje ve veřejné správě a elektronickou výměnu dat.

– Vnitřní počítačová síť
– Přístup k internetu
– Zabezpečení informačních technologií spojená s užíváním internetu
– Webové stránky organizace
– Služby poskytované občanům – přístup k informačním a komunikačním technologiím
– ICT a lidské zdroje
– Elektronická výměna dat

Související texty
https://www.czso.cz/documents/10180/23189129/vs_analyza_12.pdf/55535eb0-1a4c-491b-acf9-52ce42b25bd7?version=1.0
https://www.czso.cz/documents/10180/23189129/vs_analyza_12.pdf/55535eb0-1a4c-491b-acf9-52ce42b25bd7?version=1.0
Metadata
https://www.czso.cz/documents/10180/23189129/vs_kartogramy_12.pdf/2b10827c-03b2-4ccd-9866-b42a43bf44a1?version=1.0
https://www.czso.cz/documents/10180/23189129/vs_kartogramy_12.pdf/2b10827c-03b2-4ccd-9866-b42a43bf44a1?version=1.0

Materiály ke stažení

Děkujeme za vaše sdílení.
Facebook
Twitter