Využívání ICT ve vztahu k veřejné správě – Šetření o využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru

Cílem šetření bylo zjistit rozšíření a využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru. Data vycházejí z výsledků ročních statistických šetření ČSÚ o využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru v ČR (ICT 5-01). Na výsledná data jsou aplikovány dopočty s využitím vah (více viz metodika na stránkách ČSÚ).

Šetření je realizováno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady Evropské unie č. 808/2004 o statistice Společenství o informační společnosti a je tedy plně srovnatelné s obdobnými šetřeními uskutečněnými v ostatních členských zemích EU.

Související texty
https://www.czso.cz/csu/czso/vyuzivani-informacnich-a-komunikacnich-technologii-v-podnikatelskem-sektoru
https://www.czso.cz/csu/czso/vyuzivani-informacnich-a-komunikacnich-technologii-v-podnikatelskem-sektoru

Materiály ke stažení

Děkujeme za vaše sdílení.
Facebook
Twitter