World Internet Project 2014

Toto šetření je součástí globální výzkumné iniciativy World Internet Project existující od roku 1999. V současnosti je do projektu zapojeno přes třicet zemí ze šesti kontinentů. Česká republika se do projektu poprvé zapojila v roce 2005, zprávy za ČR jsou dostupné z let 2006, 2008 a 2014. Šetření z roku 2014 bylo zaštítěno katedrou sociologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

Obecným cílem šetření je zkoumání vlivu informačních a komunikačních technologií (počítače, internetu a příbuzných technologií) na jedince, rodinu a společnost.

specifický popis datového souboru II – kde jsou informace relevantní z hlediska digitální gramotnosti (které otázky nebo úseky dat)

Q4 – motivace neuživatelé

Q5, Q6, Q15 – fyzický přístup

Q5T – čas online

Q7 – zkušenost s Internetem

Q16-Q20 – online činnosti

Q10 – důvěra v Internet

Q31 – dopad internetu, strategická dimenze – sebehodnocení

Q29

d,e) – operační digitální dovednosti

b,c) – informační digitální dovednosti

a) sociální digitální dovednosti

f) inovativnost

Q30

a) inovativnost

c,f,g) centralita internetu

e) globální sebehodnocení digitální gramotnosti

Q32

d) proxy operační digitální dovednosti

E,f) delegované/proxy připojení

Q35,36 – delegované/proxy připojení

Q8,13 – viktimizace online

Související texty

http://worldinternetproject.net
https://www.slideshare.net/petrlupac

Materiály ke stažení