Způsob získávání digitálních dovedností

Soubor je částí výstupu z šetření Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci. Popisuje způsoby získávání digitálních dovedností.

Dotazník
https://www.czso.cz/documents/10180/20568863/970111p.pdf/2d87ae1f-a1ba-477a-83df-19d2c760d5a9?version=1.0
https://www.czso.cz/documents/10180/20568863/970111p.pdf/2d87ae1f-a1ba-477a-83df-19d2c760d5a9?version=1.0

Materiály ke stažení

Děkujeme za vaše sdílení.
Facebook
Twitter