Digitální kompetence nepřenositelné

Nepřenositelné digitální kompetence souvisí vždy s ovládáním konkrétních digitálních nástrojů, které nejsou využitelné u jiného zaměstnavatele (např. registr úřadu veřejné správy, vlastní firemní docházkové systémy, firemní intranet). Mají tedy omezené možnosti využitelnosti a jsou relevantní pouze pro intervence zaměřené na zvyšování digitální gramotnosti v ekonomické oblasti.

Výklad pojmu podle ​ECDL:

Nepřenositelné digitální kompetence jsou takové digitální znalosti a dovednosti, které jsou využitelné a uplatnitelné pouze ve spojitosti s určitým konkrétním programovým řešením, konkrétní specializovanou technologií nebo konkrétním zaměstnavatelem.

Obvykle není možné tyto kompetence získat ani uplatnit nikde jinde, než přímo u výrobce, autora konkrétního řešení, u konkrétního zaměstnavatele nebo u jimi vyškoleného odborného personálu.

Pro schopnost získat snadno a rychle nepřenositelné kompetence jsou důležité dostatečně široké přenositelné digitální kompetence, resp. digitální gramotnost jedince a poměrně velká zkušenost v podobě podobného typu specifických digitálních dovedností.
 
Nepřenositelné digitální dovednosti nezvyšují adaptabilitu jedince na trhu práce ani jeho uplatnitelnost. Záleží především na aktuální poptávce. Pokud však poptávka nastane, bývají tito lidé klíčoví a velice obtížně nahraditelní.

Hranice mezi specifickými a nepřenositelnými digitálními kompetencemi není přesně stanovena. Původně nepřenositelné (unikátní) digitální dovednosti se mohou časem rozšířit tak, že se z nich stanou specifické dovednosti.

Digitální dovednosti lze obecně rozdělit na uživatelské a profesní. Uživatelské dovednosti lze následně členit na přenositelné, specifické a nepřenositelné.