Digitální začleňování

Proces směřující k odstranění příčin digitálního vyloučení (digitální propast) a k začlenění do moderní společnosti. Hlavním cílem digitálního začleňování je pomoc jedinci překonat příčiny jeho digitálního  vyloučení, které souvisí s digitálními technologiemi. Výsledkem procesu digitálního začleňování by měl být digitálně gramotný jedinec, který má přístup k digitálním technologiím, chce je používat, umí je používat a rozumí tomu, proč jsou tyto technologie  potřebné a jaké nabízí možnosti.

Výklad pojmu podle Wikipedie:

​Digitální začleňování je proces přijímání digitálních technologií osobami, které tyto technologie do té doby neovládaly. Základním předpokladem pro digitální začleňování je především přístup k digitálním technologiím a rozvíjení digitálních kompetencí. K začleňování může docházet postupně a přirozeně od dětství, nebo i později vědomím úsilím s cílem překonat vzniklou digitální propast.

Člověk začleněný od dětství se nazývá digitální domorodec. Člověk, kterému se podaří začlenit do digitální společnosti v pozdějším věku, se někdy nazývá digitální imigrant. Přestože lidé mohou vědomým učením nabýt dovednosti v nakládání s digitálními technologiemi podobné, jako mají tzv. digitální domorodci, často si na rozdíl od nich vůči nim i nadále zachovávají určitý odstup a nadále tak mezi nimi určitá digitální propast zůstává. To může být problémem například ve školství, kde může nastat situace, že učitelé, kteří mají u žáků digitální kompetence rozvíjet, patří spíše mezi osoby začleněné, zatímco samotní žáci, byť u nich tyto kompetence stále plně rozvinuté nejsou, se mohou především svým přístupem k digitálním technologiím a jejich vnímáním jako přirozené součásti soukromého i pracovního života počítat mezi digitální domorodce.

Další výklad pojmu:​

​Hlavním cílem digitálního začleňování je pomoc jedinci překonat příčiny jeho digitálního  vyloučení, které souvisí s digitálními technologiemi. 

Programy pro digitální začleňování mohou být zaměřeny na:​

  • Zpřístupnění digitálních technologií.​

  • Zvyšování osobní motivace k využívání digitálních technologií.

  • Zvyšování přenositelných digitálních kompetencí.

  • Zlepšování pochopení smyslu, účelu a možností digitálních technologií.

Výsledkem procesu digitálního začleňování by měl být digitálně gramotný jedinec, který má přístup k digitálním technologiím, chce je používat, umí je používat a rozumí tomu, proč jsou tyto technologie  potřebné a jaké nabízí možnosti.

​Existují specializované motivační programy zaměřené na digitální začleňování. Příkladem může být mezinárodní program e-Citizen, který byl vyvinut nadací ECDL Foundation ve spolupráci s Irskou informatickou společností a asociací Age Action Ireland.