Chceme naučit lidi, aby se aktivně zajímali o svoji kariéru a osobní růst nejen skrz vzdělávání, ale i skrz hledání pracovních příležitostí a aktivní získávání přehledu o trhu, kterého jsou součástí.Chceme tak dosáhnout toho, aby oni sami řídili to, kam směřují, namísto pasivního unášení se situací kolem sebe.Veletrh Digitální kariéra […]

Read More →