Digitální kariéra 2019


Detaily události


Chceme naučit lidi, aby se aktivně zajímali o svoji kariéru a osobní růst nejen skrz vzdělávání, ale i skrz hledání pracovních příležitostí a aktivní získávání přehledu o trhu, kterého jsou součástí.Chceme tak dosáhnout toho, aby oni sami řídili to, kam směřují, namísto pasivního unášení se situací kolem sebe.Veletrh Digitální kariéra je pouhým nástrojem, který se snaží lidem v dosažení těchto cílů pomoci několika způsobyZjednodušení poznání firem – setkají se přímo s kolegy z marketingu (místo lidí z HR) a během jediného dne mohou poznat zvnitřku více než 50 firem.Motivace příklady – skrz sdílení zkušeností z kariér jiných úspěšných odborníků v marketingu v rámci přednášek.Networking a komunity – propojením na další lidi a konkrétní komunity a tím je zapojit do dění v jejich oboru.Vzdělávání pro začínající – poradna s profesními certifikáty a 40% slevy na odborné knížky o osobním rozvoji.Přesné zacílení – zaměření na úzký segment a specifickou cílovou skupinu dává firmám daleko větší prostor pro přípravu a vyslání odpovídajícího týmu lidí. Návštěvníkům pak zajistí dostatek relevantních vystavovatelů a obsahu na veletrhu.