Jak mohou produkty projektu PPUČ pomoci v rozvoji čtenářské gramotnosti při výuce pro školy a školská zařízení ve Středočeském kraji


Detaily události


Zveme vás na setkání, jenž nabízí možnost seznámit se s produkty projektu PPUČ, které vznikly jako forma podpory učitelů při rozvoji čtenářské, matematické a digitální gramotnosti dětí a žáků. Součástí bude malá ochutnávka praktických činností a zajímavých inspirací do výuky. Účastníci tak získají materiály, odkazy a inspirace pro jejich výuku.