KONFERENCE TRENDY VE VZDĚLÁVÁNÍ


Detaily události


Zaměření konference:
​Učitel jako iniciátor změn ve vzdělávání a reflexe inovačního úsilí.
Změny vyvolané vnějšími činiteli a jejich důsledky ve vazbě na výkon profese učitele.
Digitalizace ekonomiky a společnosti jako výzva k proměnám vzdělávání.
Inovace ve vzdělávání napříč obory – podněty pro pedagogickou teorii i praxí.