Minikonference matematické gramotnosti

Rozvíjejte matematickou gramotnost dětí a žáků nejen v hodinách matematiky