Online setkání v rámci roadshow projektu DigiKatalog


Detaily události

  • Datum:
  • Místo: MS Teams

​Online setkání se bude skládat z těchto částí – časy jsou orientační:

  • Představení projektu – 45 minut
  • Představení EVALDO + nástin průchodu – 45 minut
  • Přestávka
  • Panelová diskuze – od 11 hodin – podařilo se nám zajistit řečníky s bohatými zkušenostmi

Budeme velmi rádi, pokud se na akci přihlásíte a zapojíte se do diskuze, kde si vzájemně vyměníme zkušenosti o stavu vzd​​ělávání v oblasti digitálních kompetencí.