Podrobnosti v češtině připravujeme, už nyní ale můžete získat podrobnosti v angličtině na stránce https://digieduhack.com/en/.