Redakce Řízení školy pořádá odbornou konferenci pro zástupce ředitelů škol, letos pod názvem „Nezastupitelný zástupce“ a také poprvé online. Hlavními body programu budou opět legislativní novinky a změny v činnosti zástupce ředitele, ale také příspěvky o vlivu klimatu školy na motivaci žáků nebo o komunikaci a spolupráci pedagogů ve škole.