Zaměření konference: ​Učitel jako iniciátor změn ve vzdělávání a reflexe inovačního úsilí. Změny vyvolané vnějšími činiteli a jejich důsledky ve vazbě na výkon profese učitele. Digitalizace ekonomiky a společnosti jako výzva k proměnám vzdělávání. Inovace ve vzdělávání napříč obory – podněty pro pedagogickou teorii i praxí.