Zveme Vás na akci projektu Podpora práce učitelů, kterou společně Národním ústavem pro vzdělávání pořádá ZŠ Tomáše Šobra a MŠ Písek.  Setkání je zaměřeno na rozvoj digitální, matematické a čtenářské gramotnosti ve vzdělávacích oblastech matematiky a informatiky. Program akce naleznete v přiloženém letáku.