Zajímá vás, jak zvládáte bezpečnost na internetu, práci s informacemi a daty či tvorbu digitálního obsahu?

V aplikaci EVALDO, která simuluje reálné prostředí, řeší uživatel úkoly, se kterými se setkává v každodenním životě. Například si vyřizuje občanský průkaz nebo organizuje oslavu narozenin. Na konci pak uživatel získá informace o úrovni svých digitálních kompetencí včetně porovnání s ostatními uživateli.

EVALDO (www.evaldo.cz) je veřejně dostupný online nástroj, jehož pomocí si mohou zaměstnanci, zaměstnavatelé, ale i ostatní občané zhodnotit úroveň svých digitálních kompetencí.

Díky propojení s online vzdělávacím systémem, jehož jádrem je databáze digitálních učebních materiálů pro rozvoj přenositelných digitálních kompetencí, nasměruje EVALDO uživatele na odpovídající vzdělávací materiály, například edukační videa nebo mikrokurzy, které jej uvedou do jednotlivých kompetencí. V závislosti na dosaženém výsledku pak EVALDO doporučí individuální postup pro další rozvoj znalostí a praktických dovedností v oblasti užívání digitálních technologií.

V těchto dnech je kalibrace téměř u konce a brzy bude EVALDO nasazen do ostrého provozu. Během léta vznikne i jeho mobilní verze.

Více informací naleznete níže v oficiální tiskové zprávě.

15_07_2021-TZ_DigiKatalog

Děkujeme za vaše sdílení.