Klávesové zkratky, které se vám může hodit znát

Chcete si urychlit práci v prostředí Windows a nevíte jak na to? Existuje řada užitečných klávesových zkratek, nejen použitelných v prostředí Microsoft Windows 10. Znalost těchto zkratek vám může nejen zefektivnit práci, ale i znatelně ulehčit si život.

Proč vlastně klávesové zkratky používat? Inu, šetří čas a správné návyky vám mohou zachránit nejednu neuloženou práci. Případně fungují jako alternativa pro lidi, kteří nemohou, nebo nechtějí, používat stále jen myš. Ať už z důvodů fyzických či preferenčních se může hodit znát byť třeba jen ty základní.  

Specialisté v oblasti IT často mluví o klávesových zkratkách a tzv. sticky keys jako o svalové paměti. Dává to vlastně smysl: pokud pracujete s počítači na nějaké úrovni již řadu let, stanou se pro vás zkratky určitým tikem.

Klávesa CT​​RL+

S - Uložení. Jak už bylo řečeno, tato zkratka uloží aktuálně rozpracovanou práci.

C - Kopírování. Označený text/data se uloží do mezipaměti, je tzv. zkopírován.

X - Vyjmutí. Jako funkce Kopírování, nicméně původní text/data odstraní systém po zkopírování.

V - Vložení. Vloží text/data, která jsou uložená v mezipaměti. Tedy vyjmuté, či zkopírované informace.

Z - Vrácení zpět. Systém zvrátí poslední úpravy, jež jste provedli. Vložený text opět smaže, napsaná věta zmizí z textu. 

B - Označený text se změní na tučný.

I - Označený text se změní na kurzívu.

U - Označený text se podtrhne.

P - Odešle dokument do tisku.

Výše uvedené klávesové zkratky využijeme převážně v programech systému Windows. Například v textovém softwaru typu Word, Excel, apod. Své uplatnění mají i v prohlížeči Windows, kde můžete kopírovat složky a soubory. 

Klá​vesa Windows+

E - Zkratka otevře průzkumníka systému Windows.

D - Minimalizuje všechna otevřená okna a zobrazí plochu Windows.

R - Otevře se dialogové okno Spustit.

Break - Otevře okno Vlastnosti systému.

Mezerník - Přepínání jazykových sad, jsou-li k dispozici.

TAB - Zobrazení úloh/Cyklické zobrazení úloh – dle verze Windows.

Šipky - Můžete pomocí této zkratky přesouvat okna mezi okny, minimalizovat, či maximalizovat okna, velice užitečné, máte-li více pracovních ploch.

L - Uzamkne počítač – uživatel se neodhlásí.​

Zkratky využívající klávesu Windows představují pomocníka hlavně v prostředí Windows 10. Zobrazení úloh, minimalizace oken, či rychlé otevření průzkumníka Windows najde své uplatnění v běžném pracovním životě ať se jedná o práci začátečníka, či pokročilého.

Klávesa ​ALT+

F4 - Ukončí aktuální program. Na tuto zkratku pozor, bude chtít trochu cviku.

TAB - Přepínáte mezi aktuálními okny otevřenými v systému. Vždy přepnete (pokud zmáčknete zkratku jen jednou) na předchozí okno. Podržením klávesy ALT a listováním pomocí TAB můžete svůj výběr upřesnit.

PrintScreen - Uloží záznam aktuálně označení obrazovky do mezipaměti (Nevyfotí celou obrazovku, jen dané okno)

Pohyb v internetov​​​ém prohlížeči

Klávesové zkratky můžeme použít i v internetových prohlížečích. Zatímco tam využijeme mnoho z těch, jež už známe, přibývá nám dokonce pár nových. Níže uvedené klávesové zkratky na rozdíl od výše uvedených fungují v závislosti na použitém prohlížeči.​

CTRL+ 

T - Internetový prohlížeč otevře novou záložku/okno.

W - Prohlížeč zavře aktuální záložku/okno.

Shift+T - Otevře naposledy zavřená okna. 

R - Obnoví stránku a znova ji načte.

E - Otevře dialog vyhledávání.

Děkujeme za vaše sdílení.