Průběžné výsledky výzkumu práce z domova

Jak se daří́ zaměstnancům při práci z domova eliminovat rušivé vlivy, jako je provoz domácnosti, přítomnost další́ osoby aj.? Nebo jak vnímají vedoucí pracovníci efektivitu práce při HO u jednotlivých zaměstnanců? A jaké (ne)výhody spatřují při práci z domova?

Nejen na tyto ale i další otázky spojené s výzkumným šetřením práce z domova jste odpovídali minulý rok na našich projektových stránkách. Výsledky tohoto výzkumu, respektive prezentaci z online workshopu ze dne 23. 2. 2023, uveřejňujeme níže k seznámení na této stránce.

V rámci projektu DigiKompetence si však klademe za cíl vyhodnotit směřování trendů a možných dopadů – implementačních řešení pro efektivní nastavení práce z domova. Od příštího týdne tak startujeme druhé kolo šetření, přičemž výsledky posléze vzájemně porovnáme a v kontextu našich dalších výstupů, jako je analýza legislativních opatření pro práci z domova nebo případové studie a návrh doporučení pro zavedení nástrojů a formy podpory pro výkon práce z domova, veřejně uvedeme na druhém workshopu a následně i zde volně uveřejníme.

WS_HO_setreni_prace_z_domova_22

Děkujeme za vaše sdílení.