Rozhovor: Nenechte si na trhu práce ujet vlak. Jak zvýšit svou cenu?

Měnící se pracovní trh klade na zaměstnance čím dál vyšší nároky a zároveň jim přináší nové možnosti. Především u profesí, kde je práce na počítači nezbytností, je čím dál důležitější neustálé vzdělávání pracovníků.

V rozhovoru jsme se zeptali odbornice na vzdělávání v oblasti digitální gramotnosti, výkonné ředitelky české počítačové a fotografické školy NICOM, Ing. Nikol Varčevové. Kurzy školy prošlo od založení v roce 1992 přes 140 000 klientů a jak ředitelka NICOMu potvrzuje, trh se za více než čtvrt století výrazně změnil. Jak se liší nároky zaměstnavatelů a jak vše funguje v případě, kdy se člověk rozhodne pro rekvalifikaci?

Paní ředitelko, počítačovou a fotografickou školou NICOM, a.s. vám projdou každý rok tisíce zájemců. Jaké vnímáte trendy a rozdíly oproti stavu před např. 5 lety? Je znát vyšší poptávka po pokročilejších kurzech?

Určitě ano. Poslední roky jsou úzce spjaty s magickým slovíčkem „cloud“, které bylo před 5 lety pro mnoho lidí zcela neznámé. Vše se zrychluje a obor IT je tradičně napřed. Mnohdy si ani neuvědomuje, že většina řešení se transformovala do cloudových výšin. Ať jsou to nejběžnější programy MS Office 365, programy grafické od společnosti Adobe anebo technické od společnosti Autodesk. Tyto programy si už dnes jen pronajímáme. V rámci toho nám společnosti servírují stále nové aktuální verze. Což logicky vede k tomu, že jsme nuceni se kontinuálně vzdělávat. V dnešní době je také větší poptávka na individuální řešení vzdělávání a kurzy tvořené na míru, což vyhovuje i nám. Je to složitěji na organizaci, ale maximálně efektivní pro potřeby jednotlivých klientů, kteří tak mohou více ocenit náš individuální a lidský přístup.

Problematika digitální gramotnosti je jednou ze zásadních pro budoucí pozici České republiky a jejích občanů na pracovním trhu. Co byste, jakožto profesionálové na odborné kurzy občanům doporučili? Jak se mají v této oblasti vzdělávat a co je podle vás nezbytné minimum co pracovní trh ze zkušenosti vyžaduje?

To se samozřejmě liší podle zaměření jednotlivých pracovních pozic. Všeobecně už je ale téměř samozřejmostí uživatelské ovládání MS Office, především notoricky známého a poměrně neintuitivního programu MS Excel. Díky stále většímu důrazu na vizuální stránku, kvalitní prezentace a videa jsou velmi žádané také alespoň základy grafických znalostí, a to i na pozicích, kde by to člověk úplně nečekal. Dobrá prezentace je důležitá v rámci interních hodnocení uvnitř firem, a ještě důležitější při reprezentaci společnosti navenek. No a nikoho samozřejmě nepřekvapí, že profesionální znalosti v oboru IT jsou dnes velmi vysoce odměňovány. Poptávka po IT odbornících na trhu práce je velmi vysoká a stále očekáváme její růst. Vsadit na kurzy tvorby a správy webu, administrativu a správu sítí, databází a vývoj aplikací je rozhodně trefa do černého.

Nedostatek IT pracovníků se někteří snaží využít a sahají tak po rekvalifikaci. Jak takový rekvalifikační kurz vypadá ve vaší škole a co od něj mohou účastníci očekávat?

Rekvalifikačních kurzů akreditovaných ministerstvem školství nabízíme aktuálně celkem 7. Zájemci si mohou vybrat z oboru grafiky, fotografie, čtení a kreslení technické dokumentace, tvorby webu a samozřejmě rekvalifikace pro IT profesionály. Všechny kurzy jsou poměrně intenzivní a dlouhodobé. Probíhají ve všední dny od 9:00 do 16:00 na našich pobočkách v Praze, Brně a Ostravě. Na nejkratší si vyhraďte dva týdny, nejdelší zabere celý měsíc.

V kurzu seznámíme účastníky s potřebnými nástroji k úspěšnému vykonávání požadované práce, aktuálními trendy a požadavky v oboru. Lektoři se vždy maximálně snaží vzbudit potřebnou motivaci, ukázat ten správný směr a předat svoje zkušenosti. Následně ale přichází ta nejtěžší část, po kurzu musí každý účastník usilovat o získávání především praktických zkušeností sám. Slovy jednoho z našich absolventů: „Kurz je skvělý začátek na cestě k požadovanému úspěchu.“

Hradí Úřad práce všechny rekvalifikační kurzy v plném rozsahu? 

Za úspěšné doložení všech administrativních náležitostí a 30 dnů čekání na vyjádření je odměnou uhrazení kurzů v plném rozsahu. Každý člověk vedený na Úřadu práce má možnost čerpat rekvalifikace do výše až 50 000 Kč. Někteří tak u nás absolvují dokonce i 2 zcela proplacené rekvalifikace.

Od roku 1992 prošlo vaší školou přes 140 000 lidí. Máte k dispozici statistiky jejich úrovně, případně alespoň nějaký náhled do toho, jak se postupem času mění trendy v dané oblasti a znalosti uživatelů?

Požadavky na úrovně se tolik nemění. Mohlo by se to zdát překvapivé, vysvětlení je ale jednoduché. Se stále novými verzemi programů, jejich rostoucími možnostmi v reakci na aktuální potřeby uživatelů se mění obsahy, délka a tempo jednotlivých úrovní. Pokud se tedy zeptáte absolventů z nejžádanějšího kurzu MS Excel pro mírně pokročilé z roku 2000, 2010 a 2019 na otázku „Co si z kurzu odnesli“ jejich odpovědi budou velmi odlišné.

Co byste poradili někomu, kdo si nechce nechat ujet vlak a chce svou digitální gramotnost neustále posouvat?

Hlavně neusnout na vavřínech. Pokud jste zaměstnancem, požadujte jako benefit firemní vzdělávání. Nově nabyté znalosti ocení současný, případně i budoucí zaměstnavatel. Pro Vás bude práce jednodušší a vyšší efektivita povede třeba i k povýšení. Pokud se ucházíte o práci, zajímejte se, jak se zaměstnavatel staví k oblasti vzdělávání ve firmě a zda tuto možnost nabízí. Pokud vás zajímá, v jakých oblastech je možné se vzdělávat, můžete se inspirovat v naší nabídce.

Děkujeme za vaše sdílení.