Bezpečná práce s informacemi (nejen) pro veřejnou správu (8.6.)

Třináctý online workshop proběhne 8. června 2021 v rámci projektu DigiKatalog zcela bezplatně a bude se skládat z těchto částí:

  • 9:00 – 9:30 Představení projektu DigiKatalog
  • 9:30 – 11:00 Webinář na téma: Bezpečná práce s informacemi (nejen) pro veřejnou správu – přenášející Tomáš Staudek

Žijeme v informační společnosti. K pořizování a zpracování dat nebo ke komunikaci s ostatními používáme počítač — a v poslední době čím dál častěji i mobilní telefon, který řadu funkcí počítače dokáže nahradit. Umíte používat digitální technologie bezpečně? Víte, jak chránit data, s nimiž pracujete? Jak za sebou nezanechávat digitální stopu? Jak neohrozit sebe a zároveň neodhalit nic citlivého o ostatních? Ve veřejné správě jsou zmíněné věci palčivější než v jiných pracovních odvětvích a řadu z nich je potřeba dodržovat kvůli platné legislativě. V tomto kurzu si o bezpečnosti na internetu a o ochraně soukromí při práci s počítačem řekneme více.

Medailonek přednášejícího:

Tomáš Staudek je informatik, grafik a pedagog se zálibou v generativním designu a programované grafice. Přes 20 let vyučuje počítačové umění a softwarovou estetiku na Masarykově univerzitě a Vysokém učení technickém v Brně. Věnuje se kulturnímu výzkumu digitálních médií a své studenty vede k propojování teorie s praxí. Je propagátorem otevřeného softwaru a bezpečného používání informačních a komunikačních technologií.

  • 11:00 – 13:00 Představení veřejně dostupného online nástroje EVALDO (www.evaldo.cz), společný průchod nástrojem EVALDO a ověření Vašich digitálních kompetencí

Datum a čas konání: úterý 8.6.2021 9-13 hodin

Online workshop proběhne na platformě MS Teams, pro kterou stačí mít internetové připojení a běžný webový prohlížeč. Konkrétní odkaz vám bude rozeslán po přihlášení, které můžete provést zde:

Kapacita kurzu byla naplněna. Děkujeme.


Vysíláme přes Microsoft Teams, připojte se zde.

Děkujeme za vaše sdílení.