Online setkání v rámci roadshow projektu DigiKatalog (6.10.)

Online setkání v rámci roadshow projektu DigiKatalog proběhne 6. října 2021 zcela bezplatně od 9 hodin a bude se skládat z těchto částí (časy jsou orientační):

  • Představení projektu – 45 minut
  • Představení EVALDO + nástin průchodu – 45 minut
  • Přestávka
  • Panelová diskuze – od 11 hodin. Panel je složen z řečníků s bohatými zkušenostmi. Těšit se můžete na: Tomáše Langera (časopis Firemní vzdělávání), Michala Černého (KISK MUNI), Václava Maněnu (lektora a učitele), Jiřího Sodomku (tajemníka úřadu městské části Brna), členy týmu DigiKatalog a další.

Budeme velmi rádi, pokud se na akci přihlásíte a zapojíte se do diskuze, kde si vzájemně vyměníme zkušenosti o stavu a vzdělávání v oblasti digitálních kompetencí.

Online workshop proběhne na platformě MS Teams, pro kterou stačí mít internetové připojení a běžný webový prohlížeč. Konkrétní odkaz vám bude rozeslán po registraci, kterou můžete provést na adrese bit.ly/3opK2lB, čímž získáte i přístup k e-lerningové podpoře.

Na setkání s Vámi se bude těšit celý tým projektu DigiKatalog

Děkujeme za vaše sdílení.