Spolupráce a komunikace rodiny, školy a volnočasových institucí prostřednictvím digitálních technologií (pro DDM)

Projekt Rozvoj systémové podpory digitální gramotnosti (DigiStrategie 2020) Vás srdečně zve na online workshop.

Cílem workshopu je seznámit účastníky s metodickým materiálem Identifikace funkčních způsobů komunikace a mediace.

V souvislosti s rozvojem elektronické komunikace nabývá na důležitosti poskytování služeb elektronickou cestou (škola uskutečňuje vzdělávání, školské zařízení poskytuje služby a vzdělávání, které doplňují nebo podporují vzdělávání ve školách nebo s ním přímo souvisejí. Vzhledem k vlastnostem elektronické komunikace lze touto cestou poskytovat služby bez časového omezení a bez ohledu na zeměpisnou polohu a vzdálenost poskytovatele a příjemce služby.

Program: (délka workshopu cca 90 minut) 

  • Úvodní slovo, představní projektu Digistrategie 2020, PortáluDigi, představení metodiků 
  • Prezentace tématu  
  • Řízená diskuze k tématu 
  • Rozloučení 

Organizační informace:  

Účast na workshopu je bezplatná, online setkání probíhá prostřednictvím platformy Microsoft Teams. 

Registrace:

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Děkujeme za vaše sdílení.