Zajištění dostupného poradenství v otázkách bezpečnosti a příležitostí včetně internetového poradenství (pro ZŠ)

Projekt Rozvoj systémové podpory digitální gramotnosti (DigiStrategie 2020) Vás srdečně zve na online roadshow.

Cílem roadshow je seznámit účastníky s metodickým materiálem Analýza a identifikace efektivních metod dostupného poradenství v otázkách bezpečnosti a příležitostí. 

Důvodem vzniku tohoto dokumentu je ukázat možná rizika spojená s používáním internetu, uvědomit si nedostatky virtuální komunikace a umět se bránit případnému virtuálnímu (reálnému) nátlaku.  

Na základě provedené analýzy efektivních metod dostupného poradenství si představíme příklady a doporučení podporující rozvoj jednorázového i dlouhodobého poradenství pro otázky bezpečnosti a rizik spojených s používáním digitálních technologií a online příležitostí.

Program: (délka roadshow cca 90 minut) 

  • Úvodní slovo, představní projektu Digistrategie 2020, PortáluDigi, představení metodiků 
  • Prezentace tématu  
  • Řízená diskuze k tématu 
  • Rozloučení 

Organizační informace:  

Účast na roadshow je bezplatná, online setkání probíhá prostřednictvím platformy Microsoft Teams. 

Registrace:

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Děkujeme za vaše sdílení.