Informační gramotnost VŠ studentů

Projekt pilotního průzkumu byl připraven a realizován s podporou Asociace knihoven vysokých škol v ČR v letech 2004 a 2005. Autory a realizátory průzkumu byli členové komise IVIG, knihovníci vysokoškolských knihoven a sociolog. Průzkum byl proveden celkem v knihovnách 8 vysokých škol. Záměrem projektu bylo zjištění stavu informační gramotnosti vysokoškolských studentů, mezer, podmínek a příležitostí ke změně v informačním vzdělávání. Úspěšnost dosáhla 55%. Byly specifikovány požadavky a motivace studentů v oblasti práce s IT.

Zajímavosti:

úroveň IG ovlivňuje:
 délka studia
 absolvování kurzu IG
 frekvence využívání knihovny
 úroveň ICT zvyšuje úroveň ostatních složek IG
 subjektivní hodnocení důležitosti IG
 JG souvisí s DG a LG
 obor ovlivňuje NG

Další informace získáte v externím odkazu.

Rok sběru: 2004;2005;2015;2016
Sběratel dat: Asociace knihoven vysokých škol
Cílová populace: ČR, 18+
Velikost souboru: 900
Způsob sběru: Kvantitativní
Popis sběru: Dotazníkové šetření v knihovnách.

Děkujeme za vaše sdílení.