MÍSTO PRO ROZVOJ VAŠICH DIGITÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ

PortálDigi / DigiData / Informační vzdělávání zaměstnanců VŠ

Informační vzdělávání zaměstnanců VŠ

Sdílet na Facebooku
Sdílet na X
Sdílet na LinkedIn

Hlavním cílem dotazníkového průzkumu bylo zmapování situace v oblasti vzdělávacích aktivit vysokoškolských knihoven v České republice. Průzkum byl uskutečněn v letech 2006, 2008 a 2010. Obdobné průzkumy, rozsahem však výrazně menší, proběhly i v období před rokem 2006, ale poté byl dotazník podstatně změněn, a proto výsledky z následujících let nejsou s těmi staršími porovnatelné.

Z výsledků je zřejmé, že většina vysokých škol stále nezařadila rozvoj informační gramotnosti svých studentů a zaměstnanců do dlouhodobých plánů. V roce 2010 byla jen u 40 % ze zúčastněných vysokých škol problematika informačního vzdělávání jejich součástí.

Z výzkumu vyplynuly i metody dalšího směřování v oblasti používání IT zaměstnanci.