Online komunikace Evropanů s úřady roste

V roce 2019 získalo informace prostřednictvím internetových stránek veřejných orgánů 44 % občanů Evropské unie. To bylo podstatně více než 33 % v roce 2008.

Online komunikace s úřady bylo nejrozšířenější u věkové skupiny 25-34letých. V minulém roce tak podle výsledků průzkumu Eurostatu učinilo 56 % osob v této věkové kategorii. Za nimi následovali s 53 % lidé ve věku 35-44 let. Mezi staršími občany byla tendence využívat internetové stránky úřadů výrazně nižší, přesto ale tuto možnost zvolila téměř čtvrtina (23 %) osob ve věku 65–74 let.

Rok sběru: 2019
Sběratel dat: Eurostat
Cílová populace: 16+
Velikost souboru: 0
Způsob sběru: Kvalitativní/Kvantitativní
Popis sběru: ČSÚ zveřejnil data zpracovaná Eurostatem

Děkujeme za vaše sdílení.