Proč jsou některé domácnosti bez internetu

V Česku máme dobré internetové pokrytí. Ale ve srovnání s EU více našich domácností bez internetu nemá o připojení zájem.

V roce 2019 uvedlo 81 % českých domácností, že mají doma internet. Většina má pevné připojení, jako je například internet přes kabelovou televizi nebo přes rozvody pevné telefonní sítě. Patří sem také domácnosti připojené k páteřní síti vzduchem prostřednictvím vysílačů signálu wi-fi, které převažují ve venkovských oblastech. Domácnosti, jež pevný internet nemají, se připojují přes mobilní telefon. Celkem 19 % domácností v Česku zůstává zcela bez internetu. Podíl takových domácností ovšem každým rokem klesá.
V absolutních počtech nemá připojení k internetu přibližně 837 tisíc domácností. Přitom 622 tisíc z nich tvoří domácnosti seniorů, tedy takové, kde jsou všichni členové starší 65 let. Z domácností seniorů nemá internet celých 60 %, což je ve srovnání s ostatními typy domácností dost výjimka, protože ze všech ostatních domácností se k internetu nepřipojuje pouze 6,3 %.

Rok sběru: 2019
Sběratel dat: Český statistický úřad
Cílová populace: české domácnosti
Velikost souboru: 0
Způsob sběru: Kvalitativní/Kvantitativní
Popis sběru: průzkum ČSÚ probíhal v českých domácnostech

Děkujeme za vaše sdílení.