V nakupování e-knih a audioknih Češi zaostávají za Evropou

Češi patří k nejaktivnějším čtenářům v Evropě, ovšem ve stahování elektronických knih a audioknih za poplatek zatím zaostávají za průměrem Evropy. E-knihy a audioknihy v digitální podobě v roce 2019 zakoupila 2,4 procenta české populace od věku 16 let.

Když se v roce 2011 v rámci šetření Adult Education Survey zjišťoval podíl čtenářů v evropské populaci, umístili se čeští čtenáři na předních příčkách evropského žebříčku. Alespoň jednu knihu za rok přečetlo v roce 2011 přibližně 67 % obyvatel ve věku 25–64 let, čímž dosáhli čeští čtenáři v evropském srovnání na šesté místo. Největší podíl čtenářů se v roce 2011 vyskytoval v Lucembursku (82 %), Německu (75 %) a Rakousku (73 %).
Zatímco v podílu čtenářů jsou Češi nad evropským průměrem, ve využívání informačních a komunikačních technologií v souvislosti s četbou knih se zatím ve srovnání se zbytkem Evropy drží na zadních pozicích. Alespoň jednu e-knihu či audioknihu si stáhlo v roce 2019 za poplatek přibližně 8 % populace EU ve věku 16–74 let. Největší podíl osob, které zakoupily e-knihy či audioknihy v digitální formě, byl ve skandinávských zemích Dánsku a Švédsku, a to kolem 18 %. Nejmenší podíl (kolem 1 %) byl naopak v balkánských zemích Rumunsku a Bulharsku. Česko se s přibližně 2,5% podílem umístilo ve srovnání s uvedenými státy EU na osmnáctém místě. Data s údaji za Belgii a Itálii nebylo možné vzhledem k nízké spolehlivosti zveřejnit.

Rok sběru: 2019
Sběratel dat: Eurostat
Cílová populace: státy EU (populace 16-74 let)
Velikost souboru: 0
Způsob sběru: Kvalitativní/Kvantitativní
Popis sběru: ČSÚ využil data z evropského šetření Eurostatu

Děkujeme za vaše sdílení.