MÍSTO PRO ROZVOJ VAŠICH DIGITÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ

Navržená opatření a podpora UoZ

Sdílet na Facebooku
Sdílet na Twitteru
Sdílet na LinkedIn
Zde se dozvíte konkrétní navržená opatření pro uchazeče o zaměstnání navržené Úřadem práce ČR, jejichž cílem je bojovat proti digitálnímu vyloučení.

Na základě tohoto rozdělení jsou níže uvedeny možnosti zapojení uchazeče o zaměstnání do aktivit/činnosti/podpory poskytované Úřadem práce ČR. Cílem těchto aktivit je snížit či zabránit digitálnímu vyloučení uchazeče o zaměstnání. Navržené aktivity/činnosti či podpora však vždy musí vycházet ze schopností a individuálních požadavků každého jednotlivce.

Bezproblémoví

Pokud UoZ nevykazuje žádný problém, je stabilně fyzicky připojen, má nadprůměrné dovednosti a zkušenosti s využíváním ICT, projednají se s ním v rámci individuálního poradenství možnosti dalšího rozvoje jeho ICT dovedností a dalšího rozšíření jeho zkušeností s využíváním ICT, popř. možnosti trvalého udržení úrovně stávajících digitálních kompetencí, a to vše s přihlédnutím k jeho individuálním potřebám (např. zařazení do poradenského programu zaměřeného na příslušnou tematiku a rozvíjejícího další příslušné dovednosti atd.).

Problém s fyzickým přístupem k PC

Pokud digitální vyloučení uchazeče spočívá v omezeném přístupu k PC, projednají se s ním v rámci individuálního poradenství možnosti návštěv místní knihovny, případně IPS (pokud to umožňují zdejší podmínky), za účelem využití bezplatného přístupu k PC, případně využití možností jeho vlastního sociálního prostředí.

Střední problém (omezené dovednosti/schopnosti a zkušenosti práce s PC)

Pokud digitální vyloučení UoZ spočívá v nižších zkušenostech s využíváním ICT, projednají se s ním v rámci individuálního poradenství možnosti jeho zařazení do poradenského programu zaměřeného na získání větších zkušeností a dovedností s využíváním ICT nebo zařazení do poradenského programu, který se přímo zaměřuje na téma digitální gramotnosti nebo je tato problematika jednou z jeho součástí, a to vše s přihlédnutím k jeho individuálním potřebám. Dále se v rámci individuálního poradenství s UoZ projednají možnosti získání širších zkušeností s využíváním ICT v jeho vlastním sociálním prostředí. S uchazeči, kteří mají pouze mírně pokročilé znalosti práce s PC, se projedná také možnost absolvování rekvalifikačního kurzu Obsluha PC.

Vážný problém – nízká digitální gramotnost

Pokud digitální vyloučení UoZ spočívá v podprůměrných dovednostech a nízké zkušenosti (závažné problémy s připojením nemá a má na koho případně delegovat ICT úkoly) projednají se s ním v rámci individuálního poradenství možnosti zařazení do rekvalifikace zaměřené na znalosti práce s PC (např. Základy obsluhy PC – začátečníci, Obsluha PC – mírně pokročilí), případně zařazení do poradenského programu, který se na toto téma přímo zaměřuje, a to s přihlédnutím k jeho individuálním potřebám.

Vážný problém – digitální vyloučení

Pokud digitální vyloučení UoZ spočívá jak v problematickém fyzickém přístupu, tak i v nízkých zkušenostech a vnímaném problému s ICT při dosahování cílů (ICT úkoly nelze delegovat na sociální prostředí), projednají se s uchazečem v rámci individuálního poradenství možnosti zařazení do rekvalifikace zaměřené na znalosti práce s PC (např. Základy obsluhy PC – začátečníci, Obsluha PC – mírně pokročilí), případně zařazení do poradenského programu, který se na toto téma přímo zaměřuje, a to s přihlédnutím k jeho individuálním potřebám. Dále se s ním projednají možnosti návštěv místní knihovny, případně IPS (pokud to umožňují zdejší podmínky), za účelem využití bezplatného přístupu k PC.