MÍSTO PRO ROZVOJ VAŠICH DIGITÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ

Podpora zaměstnanců

Sdílet na Facebooku
Sdílet na Twitteru
Sdílet na LinkedIn

Kvízová otázka (zvolte správnou odpověď):

Co není telemedicína?

  1. Online konzultace s lékařem pomocí videohovorů, telefonních hovorů nebo textových zpráv.
  2. Dálková diagnóza: Pacienti mohou posílat fotky, videa nebo popisy svých příznaků lékařům, kteří pak mohou posoudit stav a doporučit další kroky.
  3. Vyhledávání informací o zdraví na internetu nebo čtení o zdravotních tématech na webových stránkách

Telemedicína je zdravotnická praxe, která využívá moderní komunikační technologie a informační systémy k poskytování zdravotní péče na dálku. Pokud si pacient sám vyhledává informace online, nelze to považovat za telemedicínu.

Podpora zaměstnanců: doporučení z případových studií

V případových studiích jsme se mimo jiné zaměřili na to, jak ve vybraných firmách funguje podpora zaměstnanců, kteří pracují z domova většinu či jen část pracovní doby.

Z případových studií jsme vyvodili následující doporučení:

1. Při podpoře zaměstnanců přemýšlejte holisticky

Jako velmi inspirativní se ukázal holistický přístup k podpoře zaměstnanců, s nímž jsme se setkali ve firmě Avast. Podpora zaměstnanců zohledňuje:

  • psychickou pohodu zaměstnanců (příkladem je možnost konzultací s psychologem)
  • fyzický komfort (sem patří například ergonomické vybavení domácí kanceláře, které zaměstnancům poskytne firma)

V této firmě funguje telemedicína – zaměstnanci mají například možnost domluvit si online schůzku s praktickým lékařem či psychologem.

2. Zapojte zaměstnance

Za podstatnou část tohoto přístupu považujeme to, že do procesu přechodu na nový způsob práce byli v Avastu po celou dobu zapojeni zaměstnanci. Během procesu byli pravidelně informováni o všech krocích, sami se zapojili do tvorby tipů a článků zveřejňovaných na intranetu firmy apod.

„Řada dobrovolníků z různých oddělení se nám přihlásila jako odborníci na určité oblasti, na to, jak si poradit v situaci, která pro nás byla nová… Začali jsme vytvářet takové soupisky odkazů, doporučení a pravidel, které byly volně dostupné všem. Řada z nich se týkala týmové spolupráce, nastavení režimu pracovního dne a mantinelů týkajících se toho, co hraničí s vaším zdravím a co se týká wellbeingu… Například jedna kolegyně je sportovkyně, a tak díky ní začaly vycházet tipy, jak sportovat, když máte zavřená všechna fitka, a začala dávat dohromady soupis aplikací, které umožňovaly takové ty domácí tréninky… Jedna z tematických oblastí se týkala i toho, jak zvládat home office s dětmi a jak je zabavit… takže jsme například měli i soupis různých programů veřejně dostupných pro děti, jako je Česká televize…“

Věra, interní komunikace

3. Zjišťujte potřeby zaměstnanců

Ve všech sledovaných firmách jsou potřeby zaměstnanců pravidelně zjišťovány během pravidelných schůzek s nadřízeným.

Ve firmě Scio jsou tyto potřeby zároveň rozpoznávány pomocí nástroje Arnold, který obsahuje krátké konverzace pokrývající různé aspekty zaměstnanecké zkušenosti.

4. Umožněte zaměstnancům, aby se sami vzdělávali a zvládli si sami poradit

Lidé pracující z domova se vyznačují tím, že si umí sami poradit, pokud k tomu mají odpovídající zdroje. Těmi mohou být například různé videonávody, manuály apod.

  • Ve Firmě Freelo používají k podpoře nejen nováčků vlastní nástroj Freelo, zaměstnanci mají k dispozici jak online školení v reálném čase, tak i videonahrávky či textové návody, z nichž se dozvědí, jak tento nástroj efektivně používat.
  • Na intranetu firmy Avast mohou zaměstnanci nalézt aktuální informace o dění ve firmě a řadu tipů a doporučení vztahujících se k práci z domova.
  • Ve všech firmách mají zaměstnanci možnost absolvovat různá školení dle vlastního výběru. Ve společnosti Scio je zaměstnancům zdarma umožněn neomezený přístup ke kurzům ve vzdělávací platformě Seduo (https://www.seduo.cz/).

 

 

Užitečné zdroje:

Arnold: https://www.arnold-robot.com/cs/onboarding/

Nástroj, který se využívá při onboardingu a pro zjišťování potřeb zaměstnanců:

Arnold obsahuje chaty na předpřipravená témata, zároveň si uživatelé mohou témata

sami upravit dle vlastních potřeb: https://www.arnold-robot.com/cs/temata/

Ulekare: https://www.ulekare.cz/#

Web nabízí služby telemedicíny

Naleznete zde také služby určené přímo firmám (poradenství, objednávka k lékaři, prevence): https://app.ulekare.cz/pro-firmy

Podcast o vzdělávání zaměstnanců: Vzdělávací online platforma IBM SkillsBuild: https://www.podbean.com/media/share/pb-cwfvy-143c7a5

Další užitečné online zdroje, které můžete doporučit zaměstnancům:

Zahraniční online kurzy:

Coursera:

https://www.coursera.org/ 

Uživatelsky příjemný portál, který nabízí řadu kurzů z různých oborů, od psychologie přes humanitní obory až po programování. Většina kurzů je vyučována v angličtině, ale najdete tu i kurzy v jiných jazycích. Velká část kurzů je zdarma. Platí se za možnost získat certifikát.

Kurzy obsahují krátká videa, možnost nastavit titulky v různých jazycích, přepis mluveného slova, doplňující textové materiály, úkoly, diskuzní fórum pro uživatele…

EdX

https://www.edx.org/

EdX je online vzdělávací platforma společnosti 2U zabývající se digitálním vzděláváním. Společně s univerzitami a organizacemi, které patří ke špičce ve svých oborech, nabízí EdX tisíce kurzů relevantních pro dané povolání. Kurz můžete absolvovat zdarma, pokud ho dokončíte ve stanoveném čase. Za poplatek máte například možnost kdykoliv zobrazit kurz či získat certifikát.

Ukázka z kurzu Advanced techniques for Chat GPT – krátká videa s přepisem mluveného slova

Futurelearn

https://www.futurelearn.com/

Open University nabízí na tomto webu širokou nabídku kurzů, které pokrývají řadu různých témat. Bezplatně je možné zhlédnout kurz na omezenou dobu trvání. Zpoplatněný přístup vám umožní prodloužit přístup do kurzu a získat certifikát o dosaženém vzdělání.

Udacity

https://www.udacity.com/ 

Zde naleznete hlavně kurzy z oblasti informační technologie či matematiky. Kurzy jsou zpoplatněné.

Code Academy

https://www.codecademy.com/ 

Na tomto portále se můžete naučit kódovat. Zdarma je základní balíček, který obsahuje interaktivní lekce a procvičování. 

Digitální Garáž

https://learndigital.withgoogle.com/digitalnigaraz

Digitální garáž nabízí online kurzy od společnosti Google. Najdete tu například kurzy z oblasti marketingu vyhledávání na internetu či SEO. Kurzy jsou zdarma a dostupné také v češtině.

České kurzy:

Jsem v kurzu

https://www.mpsv.cz/jsem-v-kurzu

Kurzy dotované Ministerstvem práce a sociálních věcí, pomocí nichž si uživatel doplní znalosti nutné pro kariérní růst a zvýší svou cenu na trhu práce. MPSV proplácí 82–100 % ceny kurzu do výše 50 000 Kč.

Seduo

https://www.seduo.cz/ 

Na tomto portále naleznete například kurzy zaměřené na obchod, komunikaci, leadership, marketing, kancelářské softwary, jazyky či osobní rozvoj. Většina kurzů je zpoplatněna, ale pár kurzů je dostupných zadarmo. 

Learn2Code

https://www.learn2code.cz/  

Jak již název napovídá, tento web nabízí kurzy zaměřené na kódování. Kurzy jsou většinou zpoplatněné, ale dá se tu najít i pár bezplatných.

DigiSkills

https://www.digiskills.cz/

Web obsahuje kurzy online videa a mikrokurzy z oblasti produktivity a digitálních inovací. Kurzy jsou zpoplatněné, ale můžete si je vyzkoušet zdarma. 

Ergonomie a bezpečnost práce

BOZPinfo

https://www.bozpinfo.cz/

Oborový portál BOZPinfo se zabývá oblastmi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), zaměřuje se na podnikovou sféru, státní správu a samosprávu, odbornou veřejnost i další uživatele především z řad malých a středních podniků. Obsahuje především články a rady pro zaměstnance i zaměstnavatele, přehled právních předpisů k BOZP a databáze odborníků, publikací i dalších zdrojů z oboru.

Praktické tipy BOZP na home office

https://www.youtube.com/playlist?list=PL8YEVbWyZnFHp8G0ggsmmqkQhLVqIMj8R

Svaz průmyslu a dopravy ČR připravil pro zaměstnance i zaměstnavatele praktické tipy, jak zvládat BOZP při práci z domova.

Česká ergonomická společnost

https://www.ergonomicka.cz/

Rozsáhlý zdroj informací z oblasti ergonomie, odkazy na články a další online zdroje, přehled odborné literatury a jiných zdrojů.