MÍSTO PRO ROZVOJ VAŠICH DIGITÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ

DigiPrůvodce / Online průvodce pro práci z domova / Vedoucí pracovník / Výběr zaměstnanců a právní rámec

Výběr zaměstnanců a právní rámec

Sdílet na Facebooku
Sdílet na Twitteru
Sdílet na LinkedIn

Kvízová otázka (zvolte správnou odpověď):

Co byste řekli, že netestuje test pracovního potenciálu Personline?

 1. Schopnost rychle nacházet správná řešení problémů
 2. Potenciál uchazeče k rychlému a efektivnímu učení, rozvoji a adaptaci
 3. Charakterové vlastnosti uchazeče

Test neměří charakterové vlastnosti, místo nich se zaměřuje na schopnosti (kognitivní faktory). Schopnosti popsané v bodu A a B test měří.

Jak na výběr zaměstnanců: doporučení z případových studií

Případové studie demonstrují, že důležitým předpokladem pro práci z domova je efektivní výběr zaměstnanců.

Tipy a doporučení:

1. Důkladně promyslete způsob výběru zaměstnanců

Za velmi promyšlený považujeme výběr nových uchazečů ve společnosti Scio. Celý proces má několik fází, během nichž uchazeči například absolvují test pracovního potenciálu (personline.cz), který se ve firmě velmi osvědčil. V průběhu našeho šetření se ukázalo, že ve společnosti věnují procesu náboru velkou pozornost a tento proces prochází dalšími změnami. Ve firmě zvažují, že běžný pohovor nahradí pohovorem kompetenčním, assessment centra budou nahrazena simulační hrou.

Ve firmě Freelo je součástí náboru například Google formulář, během něhož se prověřuje hlavně to, zda uchazeč souzní s firemní kulturou. Samozřejmostí je i zadání testovacího úkolu, který prověří, zda je uchazeč schopen pracovat samostatně.

2. Ujistěte se, že vybraní zaměstnanci splňují tato kritéria:

 • Umí pracovat samostatně.
 • Jsou zodpovědní a orientovaní na výsledky.
 • Souzní s firemní kulturou a vyznávají stejné hodnoty.

Právní rámec

Výběr správných zaměstnanců je prvním krokem k úspěchu. Druhým krokem je nastavení pravidel, která zajistí, že postupujeme v souladu s právem.

Novela zákoníku práce

Dne 19. 9. 2023 byla v zákoníku práce vyhlášena novela, a to ve Sbírce zákonů jako zákon č. 281/2023 Sb. Místo termínu práce z domova se v zákoníku nově používá pojmenování práce na dálku, čímž se rozumí výkon práce z jiného místa dohodnutého se zaměstnancem, než je pracoviště zaměstnavatele. Vzhledem k práci z domova obsahuje novela pro zaměstnavatele několik změn, mezi něž patří:

 1. Nově bude povinná písemná dohoda mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem (dříve bylo možné i ústně). Přečtěte si, co by měla obsahovat smlouva pro práci z domova:
 2. Dohodu o práci na dálku bude možné vypovědět, a to s 15denní výpovědní dobou, pokud se obě strany nedohodnou jinak.
 3. Některé skupiny zaměstnanců budou mít právo požadovat, aby jim zaměstnavatel umožnil výkon práce na dálku (těhotné zaměstnankyně, zaměstnankyně nebo zaměstnanci pečující o dítě mladší 9 let nebo dlouhodobě pečující o osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby). Pokud zaměstnavatel žádosti nevyhoví, musí sepsat a doručit důvody.
 4. Zaměstnancům, kteří pracují z domova, přísluší náhrady. Existuje však možnost předem písemně v dohodě se zaměstnancem sjednat, že náhrady nákladů zaměstnancům nepřísluší. Zaměstnavatel si může vybrat z proplácení nákladů formou paušálu za každou hodinu práce z domova, nebo dle skutečných nákladů, které zaměstnanec prokáže.
 5. V určitých případech bude zaměstnavatel moci práci na dálku nařídit na nezbytně nutnou dobu (stanoví-li tak opatření orgánu veřejné moci, pokud to povaha vykonávané práce umožňuje a místo výkonu práce na dálku bude pro výkon práce způsobilé).

Tipy z případových studií:

Ve firmě Avast měli v době realizace případových studií zaměstnanci na výběr ze dvou typů smluv a tomu odpovídajících režimů práce: práce z kanceláře, nebo práce odkudkoliv. Režim práce z kanceláře je určen pro zaměstnance, kteří předpokládají, že většinu pracovní doby stráví v kanceláři, a zaručuje jim vyhrazený stůl na pracovišti. Režim práce odkudkoliv je vhodný pro zaměstnance s předpokladem převahy práce mimo kancelář. Tento režim jim zaručuje, že budou mít k dispozici notebook, monitor, dokovací stanici a další standardní vybavení (včetně ergonomické židle a stolu) na místě, které si sami zvolí. I v případě tohoto rozdělení však existuje značná flexibilita.

Užitečné zdroje:

Test pracovního potenciálu: cz

Ten vychází z testu studijních předpokladů, který vznikl na půdě firmy Scio. Po kandidátech se požaduje, aby dosáhli určitého výsledku. V testu se hodnotí, jak rychle se umí uchazeč přizpůsobit změnám či jak se orientuje v problémech.

Podcast: Home office a zákony: https://www.podbean.com/media/share/pb-tg5dq-13375d7

Home office a zákony: https://www.digivyuka.cz/mod/book/view.php?id=2521

Online kurz věnovaný práci z domova, část věnovaná právním aspektům

Novela zákoníku práce na dálku: https://www.pravniprostor.cz/clanky/ostatni-pravo/novela-zakoniku-prace-prace-na-dalku-jak-bude-fungovat-bude-vubec-home-office-vymahatelny

Článek popisující chystané změny v zákoníku práce