Digitální demence

Digitální demence označuje degradaci převážně duševních schopností, které za nás v moderní době vykonávají počítače. Zahrnuje i určitou závislost v myšlení na současných digitálních přístrojích jako jsou počítače, mobily nebo tablety.

Pojem digitální demence použili jako první jihokorejští vědci v roce 2007 a spojili ho s fenoménem ztráty různých mentálních schopností. Mezi ty například patří koncentrace, orientace, budování kritického myšlení nebo schopnost zapamatovat si různá hesla a telefonní čísla. 

Toto by měl způsobovat dnešní stav, kdy stále více myšlení přenecháváme na přístrojích. Lidé s digitální demencí se například nejsou schopni orientovat bez GPS navigace v mobilním telefonu nebo si nemohou zapamatovat hesla, jelikož běžně používají digitální správce hesel. 

V pojmu digitální demence se prolíná mnoho faktorů. Často bývá spojován i s pojmem digitální zombie. Ten popisuje stav člověka, který nemůže odtrhnout pozornost od mobilního telefonu ani za chůze a kráčí po ulici nehledě na své okolí. 

Popularizátorem digitální demence je Dr. Manfred Spitzer, který v roce 2012 vydal svou knihu Digitale Demenz. Dr. Spitzer se jako neurolog věnuje fenoménu digitální demence a vysvětluje z pohledu svého oboru, jaký vliv může mít moderní doba na naše mentální funkce. 

Proběhlo několik výzkumů na toto téma a jako nejpřesvědčivější se ukázaly testy s navigacemi GPS. Dle průzkumu účastníci již po třech měsících vykazovali zhoršené orientační schopnosti, pokud používali speciální GPS brýle pro smíšenou realitu.

Kosmas: Digitální demence [online] [citováno 6. 10. 2020] 

Univerzita Palackého v Olomouci​ - Jak připravujeme sami sebe a naše děti o rozum [online] [citováno 6. 10. 2020] ​
Děkujeme za vaše sdílení.