Digitální generace

Digitální generaci představují lidé, kteří se narodili do světa digitálních technologií. Jedná se především o populaci narozenou po roce 1990. Tito lidé vyrůstali obklopeni technologiemi a měli a mají k nim snadný přístup. Dostupnost technologií jim umožnila přirozené získání zkušeností a dovedností při práci s nimi, oproti generacím, které nevyrůstaly s technologiemi a které se tak musely v průběhu jejich vývoje přizpůsobovat a učit se je používat v běžném životě.

Výklad pojmu

Digitální generace – lidé narození do světa technologií nevědí, jaké to je žít bez nich. Neumí si představit život bez digitálních technologií – smartphonů (chytrých telefonů), počítačů, tabletů apod., které jsou součástí jejich běžného života – společenského, rodinného, studijního i pracovního. Digitální technologie považují za běžnou součást svého života a považují je za nepostradatelného pomocníka.

Digitální technologie zásadně ovlivnily oblast komunikace a vztahů. Digitální generace má možnost komunikovat se svou rodinou, blízkými, přáteli, zkrátka s kýmkoliv, a to kdykoliv a kdekoliv, za předpokladu, že mají k dispozici technologii a jsou připojeni k internetu. Jsou navyklí komunikovat okamžitě. Digitální technologie jsou zároveň velkým přínosem, ale i hrozbou, jelikož se velká část komunikace přenesla do virtuální roviny. Okamžité online reakce skryté za zařízeními způsobují komunikační problémy – lidé si dovolí napsat něco jiného, než by si řekli osobně, což vede k mnohdy zostřené komunikaci, vznikají závislosti na jednotlivých technologiích, lidé ztrácejí schopnost komunikovat osobně.

V oblasti vzdělávání a studia využívá digitální generace technologií, především počítačů a internetu. To jejím příslušníkům umožňuje být efektivnější, flexibilnější, dostává se jim nepřeberné množství informací, se kterými mohou pracovat a vhodně je využívat. Nemluvíme zde pouze o vzdělávání formálním, ale také neformálním a informálním. Digitální generace využívá možností online vzdělávání – webináře, videokurzy, e-learning, e-booky apod.

Práce – Příslušníci digitální generace jsou často zaměstnáváni na pozicích, které vyžadují dovednost práce s technologiemi, dokážou se snadno přizpůsobit častým změnám, ke kterým v této oblasti dochází.

Také zábava a volný čas nabrala jiných rozměrů s rozšířením technologií. Počítače, tablety, herní zařízení a smartphony nabízejí celou řadu různorodých volnočasových možností – od her (počítačových, on-line, videoher, her s virtuální realitou), sledování videí, až po hazardní hry.

Představiteli digitální generace jsou tzv. digitální domorodci. Digitální domorodec je ten, který je celý život obklopen digitálními technologiemi jako internet, mobilní telefony, videohry, televizi, MP3 přehrávače apod. a využívá je zcela přirozeně. 1

1 PortálDigi – DigiSlovník – Digitální domorodec

LUPAČ, Petr. Mýty (a realita) digitální generace. In: Lupa.cz [online] 25. 3. 2011 [cit. 2018–05–23]. Dostupné z: https://www.lupa.cz/clanky/myty-a-realita-digitalni-generace/

CHATFIELD, Tom. Digitální svět: 50 myšlenek, které musíte znát. Praha: Slovart, 2013. ISBN 978-80-7391-720-3.

GREENFIELD, Susan. Změna myšlení: jak se mění naše mozky pod vlivem digitálních technologií. Přeložil Radek VANTUCH. V Brně: BizBooks, 2016. ISBN 978-80-265-0450-4.

BUDÍKOVÁ, Lucie a Monika NEVOLOVÁ. Hackněte svůj život: nejen pomocí technologií. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-5397-3.

DOČEKAL, Daniel, Jan MÜLLER, Anastázie HARRIS a Luboš HEGER. Dítě v síti: manuál pro rodiče a učitele, kteří chtějí rozumět digitálnímu světu mladé generace. Praha: Mladá fronta, 2019. Flowee. ISBN 978-80-204-5145-3.

ALTER, Adam L. Neodolatelné: vzestup návykových technologií a byznys se závislostí. Přeložil Julie TESLA. Brno: Host, 2018. ISBN 978-80-7577-460-6.

SPITZER, Manfred. Kybernemoc!: jak nám digitalizovaný život ničí zdraví. Přeložil Iva ZÜNDORF. Brno: Host – vydavatelství, 2016. ISBN 978-80-7491-792-9.

Děkujeme za vaše sdílení.