Digitální negramotnost

Digitální negramotnost je absence kompetencí nutných k identifikaci, pochopení, interpretaci, vytváření, komunikování a účelnému a bezpečnému užití digitálních technologií. Digitální gramotnost je významným předpokladem participace na životě v dnešní společnosti. Digitální negramotnost pak může vést k tzv. digitálnímu vyloučení a projevuje se také nízkou úrovní v kompetenční, motivační a strategické dimenzi. Zdrojem digitální negramotnosti může být nemožnost přístupu k digitálním technologiím, ale také jednoduchý nebo rutinní způsob jejich využívání, stejně tak využívání pouze jako zdroje zábavy.

Výklad pojmu podle Wikipedie1,2,3:

Digitální negramotnost lze definovat jako nedostatek digitální gramotnosti, to jest nedostatek schopností orientovat se v digitálním světě, komunikovat pomocí digitálních zařízení a sítí nebo dokonce fyzicky používat digitální zařízení.

​Digitálně negramotné osoby jsou ohrožené tak zvaným digitálním vyloučením. V moderní digitalizované společnosti mají ztížený přístup k dobře placeným pracovním pozicím a současně také k různým společenským příležitostem založených na digitálních technologiích. Protože i možnosti dalšího vzdělávání jsou čím dále více založeny na digitálních technologiích, ocitají se digitálně negramotné osoby v začarovaném kruhu, ze kterého obvykle nedokáží bez vnější pomoci vystoupit. Zároveň se ocitají ve velké nevýhodě ve styku s osobami digitálně gramotnými a snadno se stávají obětmi různých manipulací a podvodů.

Další výklad pojmu4:

Zatímco pojem digitální gramotnost představuje určitou hranici digitálních znalostí a dovedností, kterou může jedinec dosáhnout, případně ji překonat, tak hranice digitální negramotnost není vymezena. Digitální negramotnost představuje celé spektrum úrovní digitálních znalostí a dovedností, od nulových, přes nízké až po znalosti a dovedno​sti na úrovni digitální gramotnosti.

Za digitálně negramotnou osobu může být v t​omto smyslu označen jedinec, jehož úroveň přenositelných digitálních kompetencí nedosahuje úrovně digitální gramotnosti. Označení "osoba digitálně negramotná" je však z etického pohledu negativně vnímáno, proto se více vžilo označení "osoba s nízkou úrovní digitální gramotnosti", resp. "osoba s nízkými digitálními znalostmi a dovednostmi".

​Pro digitální gramotnost je podstatné pokrytí všech běžných oblastí digitálních technologií (např. DIGCOMP, ECDL Core), a to alespoň v minimálně požadované úrovni obtížnosti. Z tohoto pohledu je možné za digitálně negramotnou osobu považovat také jedince, která má jen úzce zaměřené digitální znalosti a dovednosti.​​​

Přispěvatelé Wikipedie, Digital literacy [online], Wikipedia, The Free Encyclopedia, c2018, Datum poslední revize 5. 11. 2018, [citováno 15. 12. 2018] <https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Digital_literacy&oldid=867417399>

Přispěvatelé Wikipedie, Digitální gramotnost [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2018, Datum poslední revize 2. 10. 2018, 20:35 UTC, [citováno 23. 11. 2018] https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Digit%C3%A1ln%C3%AD_gramotnost&oldid=16504071>

Přispěvatelé Wikipedie, Digital divide [online], Wikipedia, The Free Encyclopedia, c2018, Datum poslední revize 5. 11. 2018, [citováno 15. 11. 2018] <https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Digital_divide&oldid=869422038>​

PŠENIČKA Jiří, Digitální propast v Evropě: bohatý sever je „online“, chudý jih často „offline“, DOTYK [online]. 5. 1. 2017, [cit. 2018-05-21]. Dostupný z WWW: https://dotyk.denik.cz/publicistika/digitalni-propast-v-evrope-bohaty-sever-je-online-chudy-jih-casto-offline-20170202.html. ISSN: 1805-9465.

Děkujeme za vaše sdílení.