Počítačová gramotnost

Počítačovou gramotnost chápeme jako znalost a schopnost efektivně používat počítače a informační a komunikační technologie. Úroveň počítačové gramotnosti má široký rozsah a definujeme ji od základní po pokročilou.

Počítačová gramotnost je chápána jako schopnost efektivně používat počítače a informační a komunikační technologie.

Vzdělání v oblasti počítačové gramotnosti se stává prioritou mnoha zemí světa a velmi úzce souvisí se vzděláním v oblasti digitální gramotnosti. Počítačová gramotnost nás připraví na obsluhu a používání technologie. Digitální gramotnost má za úkol pomoci porozumět imformacím v digitálním prostředí a následně je zpracovat.

Priorita vzdělávání v oblasti počítačové gramotnosti má své odůvodnění. Stále více našich životů se přesouvá do digitální sféry. Výuka by měla začít ideálně v raném věku, aby se počítačová gramotnost stala přirozeně osvojenou schopností. Ale také nesmíme zapomínat na starší osoby, které je potřeba vzdělávat, aby držely krok s vývojem a neztratily se ve světě plném digitálních technologií.

Jednou ze základních překážek rozvoje počítačové gramotnosti může být strach uživatele (především staršího), aby něco nepokazil, či nerozbil. Ale důležitým předpokladem úspěchu je zvědavost jedince a ochota zkoušet nové věci. ​Následně, pro zvýšení počítačové gramotnosti je v první řadě důležité se rozhodnout, kterou oblast chcete rozvíjet, či si osvojit a dále se zaměřit na samotnou práci s technologiemi.

Jstor.org - Developing Computer Literacy​ [online] [citováno 16.10.2020]. Dostupné z:​ https://www.jstor.org/stable/41190615?seq=1​

Přispěvatelé Wikipedie, Digital literacy​ [online], Wikipedia, The Free Encyclopedia, c2018, [citováno 16.10.2020]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_literacy​
PC Mag – computer literacy ​[online] [citováno 6.10.2020​]. Dostupné z:​ https://www.pcmag.com/encyclopedia/term/computer-literacy
Springer Link – Touch Screen Tablets and Emergent Literacy​ [online] [citováno 6.10.2020​]. Dostupné z:​​https://link.springer.com/article/10.1007/s10643-013-0608-3

Děkujeme za vaše sdílení.