Využívejte digitální technologie kreativně a netradičně

Zajímá vás, jaké možnosti vám dávají digitální technologie? Jak je využívat kreativně? V edukačním videu ‚Využívejte digitální technologie kreativně a netradičně‘ vám dáme několik tipů.

Digitální kompetence: 5.3 Kreativní využívání digitálních technologií
Definice: Občan dokáže používat digitální nástroje a technologie pro získávání a vytváření znalostí, inovaci procesů a produktů. Umí se individuálně i ve skupině zapojit do porozumění a řešení koncepčních problémů a problémových situací v digitálním prostředí. (Podle DigComp 2.1 – Rámec digitálních kompetencí pro občany)

Další videa najdete na www.portaldigi.cz/digividea.
Video bylo vytvořeno v rámci projektu DigiKatalog (www.digikatalog.cz).

Děkujeme za vaše sdílení.