Zajištění dostupného poradenství v otázkách bezpečnosti včetně internetového poradenství

Cílem workshopu bylo seznámit účastníky s metodickým materiálem Analýza a identifikace efektivních metod dostupného poradenství v otázkách bezpečnosti a příležitostí.

Důvodem vzniku tohoto dokumentu je ukázat možná rizika spojená s používáním internetu, uvědomit si nedostatky virtuální komunikace a umět se bránit případnému virtuálnímu (reálnému) nátlaku.

Na základě provedené analýzy efektivních metod dostupného poradenství si představíme příklady a doporučení podporující rozvoj jednorázového i dlouhodobého poradenství pro otázky bezpečnosti a rizik spojených s používáním digitálních technologií a online příležitostí.

Další videa najdete na www.portaldigi.cz/digividea.

Děkujeme za vaše sdílení.