MÍSTO PRO ROZVOJ VAŠICH DIGITÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ

PortálDigi / DigiZprávy / Čeští rodiče podporují digitalizaci vzdělávání, přínosu sociálních sítí ve výuce ale příliš nevěří

Čeští rodiče podporují digitalizaci vzdělávání, přínosu sociálních sítí ve výuce ale příliš nevěří

Sdílet na Facebooku
Sdílet na X
Sdílet na LinkedIn

Podle více než poloviny českých rodičů by škola měla být digitální. Tím se rozumí například práce s moderními technologiemi či přesun administrativy do online prostředí.

Z výzkumu společnosti IdeaSense pro vzdělávací organizaci School My Project realizovaného ve spolupráci s agenturou NMS Market Research vyplývá, že téměř 61 % z nich souhlasí s tím, aby školy využívaly moderní komunikační prostředky a technologie. Sociální sítě by do výuky zapojila jen necelá třetina rodičů, 84 % z nich se staví proti používání mobilních telefonů během hodin.

Jak se rodiče staví k využívání digitálních technologií a sociálních sítí ve školství?

Více jsou tímto směrem nakloněni muži (72 %), s tvrzením souhlasí 56 % dotázaných žen. Názory se ale liší i dle příjmu domácnosti. Čím nižší příjem domácnosti mají, tím menší je jejich podpora digitalizace ve školství. V domácnostech s měsíčním příjmem nad 40 000 korun digitalizaci podporuje 66 % rodičů, v kategorii s příjmem od 20 001 do 40 000 korun jde o 60 % a v kategorii do 20 000 korun poměr klesá na 47 %. Více než polovina dotazovaných (57 %) se poté shoduje, že by dítě mělo mít možnost kontaktovat svého třídního učitele prostřednictvím e-mailu.

Až 64 % rodičů je dle průzkumu proti tomu, aby se děti pohybovaly na sociálních sítích před svými 13. narozeninami (oficiální věková hranice pro vytvoření účtu na Facebooku je 13 let). V tomto ohledu jsou striktnější ženy, tento názor sdílí 69 % žen ku 55 % mužů. 84 % lidí navíc nesouhlasí s tím, aby děti mohli používat své telefony během výuky. Nepřeje si to 87 % žen a 79 % mužů. Názor se liší i dle dosaženého vzdělání, s vyšším vzděláním podpora klesá. S používáním během výuky nesouhlasí 82 % rodičů bez maturity a 84 % rodičů s maturitou. V případě absolventů vysoké či vysoké odborné školy jde o 85 %.

Ohledně zapojení sociálních sítí do výuky jsou dotázaní rodiče mnohem skeptičtější. Podporuje to jen 30 % z nich. I zde se názory rozchází dle dosaženého vzdělání, přičemž s vyšším vzděláním podpora opět klesá. Souhlasí 40 % rodičů bez maturity, 30 % rodičů s maturitou a pouze 27 % rodičů s dokončeným vysokoškolským vzděláním. Pouze čtvrtina českých rodičů (24 %) si myslí, že by se na sociálních sítích měla aktivně pohybovat a profilovat sama škola. Polovina účastníků si ohledně veřejných profilů školy není jistá a 21 % s nimi nesouhlasí vůbec (4 % rodičů se zdržela odpovědi).​