MÍSTO PRO ROZVOJ VAŠICH DIGITÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ

PortálDigi / DigiZprávy / Co je to DigComp? Rozvoj digitální gramotnosti populace je čím dál důležitější

Co je to DigComp? Rozvoj digitální gramotnosti populace je čím dál důležitější

Sdílet na Facebooku
Sdílet na X
Sdílet na LinkedIn

DigComp je univerzální vzdělávací rámec; jde o projekt, který v kontextu celoživotního vzdělávání určil pět hlavních oblastí, klíčových pro rozvoj digitální gramotnosti populace. Smyslem DigCompu však není vzdělávání samotné, ale spíše vytvoření celoevropského základu výuky digitálních dovedností. Slouží primárně školám a učitelům, ale uplatnění najde i pro běžného občana.

Pěti hlavními oblastmi digitální gramotnosti jsou:

  • ​Zpracování informací,
  • komu​​nikace,
  • vytváření obs​​​​ahu,
  • bezpečnost
  • a řešení​ problémů.

V těchto pěti širokých skupinác​​​h se nachází 21 konkrétních dovedností, po jejichž osvojení bude občan schopen v základní míře využívat technologie pro výkon povolání, získávání informací i další související úkony. Osvojení každé z kompetencí navíc rámec hodnotí na škále od 1 do 8, kdy 1 odpovídá základům a 8 komplexním znalostem.

DigComp

Program samotný běží od roku 2015 a od té doby byl několikrát rozšířen, nejprve na verzi DigComp 2.0 a nyní na DigComp 2.1. V současnosti je navíc propojen s iniciativou Europass, což je nástroj Evropské unie na vytvoření pokročilého životopisu. Tvorba CV zahrnuje i samostatné otestování úrovně digitálních kompetencí, které je založeno právě na DigiCompu. Každý občan tak může zjistit, jak na tom se svou digitální gramotností je.

DigCompEdu pomáhá uč​itelům zlepšit úroveň digitálních kompetencí

V letošním roce se DigComp dočkal významného pokroku, když se součást vzdělávacího rámce dostala do rukou přímo učitelům pod názvem DigCompEdu. Nejde však pouze o příručku, jak správně digitální gramotnost učit; jedná se místo toho o sadu nástrojů a tréninkových programů, které mají „učit učitele“ – pomohou jim zjistit vlastní úroveň digitálních kompetencí, co jim ještě zbývá se naučit a jak mohou k vlastní výuce přistoupit.

DigCompEdu


Poté, co si učitelé sami dovednosti pro práci s internetem a technologiemi osvojí, DigCompEdu pomůže určit nejlepší metody, jak digitální kompetence naučit svou cílovou skupinu, od malých žáčků přes dospělé až po studenty se speciálními potřebami.​ DigCompEdu je ve své podstatě základní rámec, který si jednotlivé členské státy EU, vzdělávací instituce a regionální samosprávy upraví pro své potřeby a aplikují jej v praxi. Je přizpůsoben k tomu, aby byl snadno upravitelný podle toho, jaká lokální specifika vzdělávací systém má.

Další novinkou v DigCompu 2.1 je rozšíření původních tří úrovní digitální gramotnosti na osm, což má usnadnit proces výuky digitálních dovedností.