Být ICT odborníkem se vyplácí

Odborníci na informační a komunikační technologie tvoří zhruba 4 % zaměstnané populace. Jejich průměrná mzda je však o 60 % vyšší než celková průměrná mzda v zemi.

Odborníci na informační a komunikační technologie jsou vzhledem k povaze práce, požadavkům na kvali­fikaci a profesní rozvoj a také kvůli jejich nedostatku na trhu práce hodnoceni nadprůměrně.

Rok sběru: 2019
Sběratel dat: ČSÚ
Cílová populace: 16+
Velikost souboru: 0
Způsob sběru: Kvantitativní
Popis sběru: ČSÚ sbíral data o IT pracovnících v jednotlivých krajích ČR

Děkujeme za vaše sdílení.